Feyenoord Foundation

Feyenoord Foundation

Feyenoord speelt een grote rol in de samenleving. Via de Feyenoord Foundation verbinden maatschappelijke organisaties én het bedrijfsleven zich aan de sociaal-maatschappelijke activiteiten van onze club.

Voor Feyenoord ligt haar maatschappelijke taak opgesloten in haar ontstaansgeschiedenis. De club werd in 1908 opgericht door de bewoners van Rotterdam-Zuid, mannen die samen voetbal in de wijk inzetten om het leven van henzelf en dat van anderen aangenamer te maken. Ruim honderd jaar later is Feyenoord uitgegroeid tot een voetbalbolwerk met internationale uitstraling, dat actiever is dan ooit in met name de wijken en scholen van Rotterdam.

Impact
De topclub bereikt jaarlijks duizenden kinderen, jongeren en supporters via haar sociaal-maatschappelijke activiteiten, die mede door intensieve samenwerking met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven een structureel karakter hebben. Die samenwerking vindt sinds 2011 plaats via de Feyenoord Foundation, de stichting met ANBI-status die fondsen en middelen werft en beheert exclusief voor Feyenoords sociaal-maatschappelijke projecten. Zo dragen commerciële organisaties via de impact van Feyenoord gericht bij aan de ontwikkeling van vaak jonge mensen, en daarmee aan het sterker maken van de samenleving.

De boodschap komt vele malen beter over als die vanuit Feyenoord wordt gegeven. Dat is keer op keer de conclusie wanneer direct betrokkenen de sociaal-maatschappelijke projecten van club evalueren. Feyenoord brengt mensen in beweging. Deze positieve invloed wendt de club vol overtuiging aan, door haar krachten te bundelen met maatschappelijke organisaties, overheid én het bedrijfsleven.

Transparantie
Doordat alle sociaal-maatschappelijke activiteiten van Feyenoord zijn ondergebracht binnen de Feyenoord Foundation, is er een strikte scheiding tussen de financiering van deze activiteiten en de exploitatie van Feyenoord als voetbalclub. Deze splitsing garandeert de juiste besteding van de voor de sociaal-maatschappelijke projecten bestemde gelden. Daarnaast biedt de Feyenoord Foundation vanzelfsprekend de voor een stichting met een ANBI-status vereiste transparantie over het werven en beheren van haar fondsen en middelen.

Krachten bundelen?

Wilt u met uw organisatie uw sociaal-maatschappelijke invloed vergroten? Ziet u kansen om samen te werken met de Feyenoord Foundation? Daar zijn we hartstikke blij mee. Neem contact op via foundation@feyenoord.nl, waarna we u graag uitnodigen om te kijken naar de mogelijkheden om onze krachten te bundelen.

Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×