Ik support de Feyenoord Foundation

Ik support de Feyenoord Foundation

Ik support de Feyenoord Foundation

Dankzij uw bijdrage van €1.500,- kan ons team FC Millinx uit Rotterdam-Zuid een heel seizoen meestrijden voor de schaal in de Feyenoord Street League. Dit is een bijzondere straatvoetbalcompetitie omdat wij weliswaar punten krijgen om te winnen, maar nog meer punten verdienen als wij ons sociaal gedragen en positief inzetten voor onze buurt.

Multiproblematiek
De Millinxbuurt in Charlois behoort tot één van de vele aandachtwijken die de stad herbergt. Rotterdam Zuid, de thuishaven van Feyenoord, heeft te kampen met multiproblematiek. Landelijk gezien groeien hier de meeste kinderen op in armoede, hebben zij de slechtste gezondheid en starten zij met gemiddeld twee jaar achterstand aan het middelbaar onderwijs.

Feyenoord Foundation
Feyenoord neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich met een groot team vol passie in voor met name kinderen en jongeren uit deze wijken. Hierin wordt nauw samengewerkt met de gemeente, allerlei instanties en bedrijven die samen met de club invulling geven aan hun maatschappelijke beleid. Doordat alle sociaal-maatschappelijke activiteiten van Feyenoord zijn ondergebracht binnen de Feyenoord Foundation, is er een strikte scheiding tussen de financiering van deze activiteiten en de exploitatie van Feyenoord als voetbalclub. Deze splitsing garandeert de juiste besteding van de voor de sociaal-maatschappelijke projecten bestemde gelden. Daarnaast biedt de Feyenoord Foundation vanzelfsprekend de voor een stichting met een ANBI-status vereiste transparantie over het werven en beheren van haar fondsen en middelen.  

Ja, ik draag de samenleving een warm hart toe en schenk €1.500,- aan de Feyenoord Foundation. Ik mag mij nu officieel Supporter van de Feyenoord Foundation noemen en het daarbij horende logo voeren.

(Dankzij de ANBI-status van de Feyenoord Foundation kunt u deze gift over het algemeen aftrekken van uw inkomsten- en vennootschapsbelasting.)

Ik wil eerst meer weten over de Feyenoord Street League voordat ik ja zeg:

Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×